RestApi

DataAsJson

PhysicalFlow

ProductionData&ConsumptionData GetData

ProductionData&ConsumptionData GetLatestDetailedOverview

Reserves PrimaryReservesPerDay

Reserves PrimaryReservesPerWeek

Reserves SecondaryReservesPerWeek

Frequency ByMinute

Frequency BySecond

ElspotSeparatorLine LastChanges

ElspotSeparatorLine AsPng (alle land)

ElspotSeparatorLine AsPng (bare Norge)

ElspotPowerSituation LastChanges

ElspotPowerSituation GetPowerSituations

Physical flow map AsPng

Physical flow as Json

Reservoar data siste 3 uker

Reservoar graphdata

Reservoar data from NVE

Rkom meldinger 2012

Rkom metadata

Systempriser nåværende time

Oversettelser

Last ned grunndata for produksjon og forbruk år 2012

Nøkkeltall 1974->