I henhold til vilkårsendring av 02.04.2019 vil markedspriser i ukemarkedet for FCR endres fra valutaenhet NOK/MW til EUR/MW etter 08.04.2019. Dette medfører priser i EUR/MW fra og med uke 15.
Volum: MW og Pris:
Uke Område
(MW)
(MW)
(MW)
(MW)
(MW)
(MW)