Statnett kjøper reserver i utvalgte timer gjennom uken og hvilke timer som handles innenfor blokkene vil variere i ulike perioder.

Volum: MW og Pris: NOK/MW

Uke Ukemarked sekundær MANDAG Ukemarked sekundær TIR-TOR Ukemarked sekundær FREDAG Ukemarked sekundær HELG
FRR-A FRR-A FRR-A FRR-A FRR-A FRR-A FRR-A FRR-A
Uke Ukemarked sekundær HVERDAG Ukemarked sekundær HELG
FRR-A FRR-A FRR-A FRR-A